Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann: Maoiniú €1.1 mhilliún fógartha ag an Aire Humphreys d’oibreacha ar na hOileáin

·               Infheistíocht le fáil d’oileáin amach ó chósta Chorcaí, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shligigh agus Dhún na nGall

·               Feabhas le cur ar bhóithre, ar chéanna agus ar fhánáin mar aon le bearta chun dul i ngleic le creimeadh cósta

·               Tuilleadh maoinithe do phobail ar oileáin le fógairt sna seachtainí atá romhainn

Tá tacaíocht de bheagnach €1.1 mhilliún fógartha inniu (Déardaoin, an 13 Bealtaine) ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys TD, chun tacú le réimse oibreacha caipitiúla ar oileáin amach ón gcósta.

Is mar seo a leanas atá maoiniú ceadaithe do Chomhairle Contae Chorcaí, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shligigh agus Dhún na nGall:

Comhairle Chontae Chorcaí€124,425
Comhairle Chontae na Gaillimhe€166,500
Comhairle Chontae Mhaigh Eo€747,000
Comhairle Chontae Shligigh€7,470
Comhairle Chontae Dhún na nGall€47,500
Iomlán:€1,092,895

Ar na tionscadail a bhfuil maoiniú cionroinnte ina leith san fhógra seo, áirítear:

·       Athdhromchla a chur ar bhóithre oileáin atá ríthábhachtach do nascacht na háite

·       Oibreacha deisiúcháin a dhéanamh ar chéanna agus ar fhánáin

·       Oibreacha chun dul i ngleic le creimeadh cósta

Ar na hoileáin/tionscadail ina mbainfear leas as an maoiniú, tá Árainn in Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe; Inis Uí Mhaolchluiche i gContae Shligigh; Faoide i gContae Chorcaí; Cliara, Inis Toirc, Inis Bigil agus Seanché Rú an Átha i gContae Mhaigh Eo; Oileán an Bhráighe, Toraigh agus Árainn Mhór i gContae Dhún na nGall.

Cuireann gach aon cheann de na Comhairlí Contae cómhaoiniú ar fáil do na hoibreacha seo.

Maidir leis an maoiniú, dúirt an tAire Humphreys inniu:

“I mbeartas forbartha tuaithe an Rialtais, Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, tugtar gealltanas infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar ríthábhachtach ar fud na hÉireann, oileáin amach ó chósta na tíre san áireamh.

“Dá bhrí sin, tá ríméad orm maoiniú €1.1m a fhógairt inniu do thionscadail chaipitiúla ar oileáin amach ó chósta Chorcaí, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shligigh agus Dhún na nGall.

“Mar gheall ar an maoiniú, cuirfear ar chumas na nÚdarás Áitiúil ábhartha tabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin ar na hoileáin. Bainfidh pobail na háite, mar aon leis na daoine a thugann cuairt ar na láithreacha áille sin, tairbhe mhór as na feabhsúcháin seo.

“Is cuid lárnach d’oidhreacht an Stáit iad na hoileáin amach ón gcósta agus tá flúirse de thraidisiún cultúir le fáil iontu. Tá maoiniú do na tionscadail seo ina léiriú tuilleadh ar thiomantas an Rialtais tacú le pobail ar oileáin.

“Tá measúnú á dhéanamh ar thionscadail bhreise faoi láthair agus déanfar babhta eile maoinithe a fhógairt go luath.”

Tá liosta iomlán na tionscnaimh maoinithe ar fáil ar: gov.ie.

Latest News